16.9.08

Ceardlanna Scríbhneoireachta

Ceardlanna Scríbhneoireachta —
Stiúrthóirí - Pádraig Ó Snodaigh, foilsitheoir, file, staraí
- Mícheál Ó Ruairc, file agus gearrscéalaí,
- & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir Feasta

Satharn, 4 Deireadh Fómhair 2008Áras na nGael,45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus
Satharn, 29 Samhain 2008 Club an Chonartha,6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

Am: 10.30a.m. – 1.00p.m. & 2.30p.m. – 5.00p.m.

Táille Cláraithe 20 euro. Mic Léinn 5 euro.(Lón san áireamh sa táille. Uaslíon rannpháirtithe 12).

Cóipeanna den saothar is mian leat a phlé,dánta, gearrscéal, giota d’úrscéal, dráma nó eile, go dtí:
(A)43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí,

agus/ nó seol ar aghaidh go dtí:

(B) Pádraig Ó Snodaigh, Tig Bhríde, 91 Bóthar Bhinn Éadair,Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13.

Coimeád bunchóip duit féin. Ar mhaithe lena gcóipeáil don lá, is cúnamh mór éna saothair a fháil tríd an ríomhphost @ feasta@eircom.net

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.