25.3.10

Amharclann na Mainistreach: Ceardlann do scríbhneoirí drámaíochta

Tádeis á tabhairt do scríbhneoirí atá idir aois 18 agus 35
a bheith páirteach i gceardlann chun a gcuid scileanna
scríbhneoireachta drámaíochta a fhorbairt.
Is é atá á lorg go háirithe ábhar drámadóirí a bhfuil taithí scríbhneoireachta
acu sa Ghaeilge don stáitse nó do na scannáin nó taithí dá
leithéid i bhfoirmeacha liteartha eile.
Is é Paul Mercier, drámadóir agus stiúrthóir aitheanta agus
bunaitheoir an Passion Machine Theatre Company a bheidh
i mbun an cheardlann a threorú.
Níl aon táille le híoc as a bheith rannpháirteach ann,
ach is ar bhonn iarratais amháin a ghlacfar le daoine.
D’fhonn iarratas a dhéanamh ar áit sa cheardlann, seol an
fhaisnéis seo a leanas le do thoil chuig biagscriobh@abbeytheatre.ie
faoin Luan, 12 Aibreán 2010.
Sampla de do chuid scríbhneoireachta drámaíochta Gaeilge(radharc nach faide ná 10 leathanach)
Ráiteas pearsanta ina léiríonn tú cén fáth ar mian leat a bheith ag scríobh don amharclann i nGaeilge.
Tuairisc achomair ar an taithí scríbhneoireachta atá agat.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.