16.3.10

Féile Pan-Cheilteach Chorca Dhuibhne 2010
6-11 Aibreán 2010
Seiminéar na Féile

Ról na Teicneolaíochta i gcur chun cinn agus i múineadh na Gaeilge

Cainteoirí:
Matt Mac Cárthaigh
Stiúrthóir Fios Feasa http://www.fiosfeasa.com/

Carmel Nic Eoin agus Caoimhe Ní Chuinn
Comhordnóir Náisiúnta agus Oifigeach Forbartha Réigiúnach, An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta http://www.gaeilge.slss.ie/

An Dr. Ciarán Dawson
Comheagraí Ríomhaireachta, Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. http://www.ucc.ie/ucc/igl/
Dáta: Aoine 9ú Aibreán 2010 Áit: Díseart, Sr. an Doirín, An Daingean, Co. Chiarraí Am: 2 - 4pm

Cuirfear seirbhís aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla ar fáil
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Féile Pan-Cheilteach Chorca Dhuibhne 2010
6-11 Aibreán 2010
Léacht na Féile / Festival Lecture
Forbairt Réigiún Mionteanga – Taithí na Gaeltachta
Development of Minority Language Regions – The Gaeltacht experience
Aoi-Chainteoir/Guest Speaker
Pádraig Ó hAoláin
Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta
CEO of Údarás na Gaeltachta
Dáta/Date: Aoine 9ú Aibreán 2010/Friday 9th April 2010 Áit/Venue:
Díseart, Sr. an Doirín, An Daingean, Co. Chiarraí Am/Time: 11.30am
Cuirfear seirbhís aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla ar fáil
Translation facilities from Irish to English will be available.
Arna eagrú ag Údarás na Gaeltachta mar chuid d’Féile Pan-Cheilteach Chorca Dhuibhne 2010
Tuilleadh eolais: Fionnán Ó hÓgáin 066-9150100 nó foh@udaras.ie
www.panceltic.ie

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.