4.3.10

Comórtas Uí Néill 2010

Anois teacht an Earraigh, beidh an lá dul chun síneadh, agus ní hamháin sin beidh ár gcáirde na filí Albanacha ag teacht chun cuairte againn arís go luath. Le dhá bhliain anuas reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge comórtas filíochta le linn Chuairt na bhFilí Albanacha ar Éireann agus ní haon eiscíocht í 2010.
Tá Comórtas Uí Néill oscailte go hoifigiúil le haghaidh iarratas anois. Is comórtas dátheangach é seo áit ar féidir le hiarratasóirí dán scríofa i nGaeilge na hÉireann nó Gàidhlig na hAlban a sheoladh isteach ach aistriúchán Béarla a chur ar fáil chomh maith.
Níl aon chostas ag baint le Comórtas Uí Néill ná níl aon srian ar na dánta ó thaobh téama. Is é an spriocdháta a bhaineann leis an gcomórtas ná Déardaoin 8 Aibreán ag 5.00 i.n
Nuair a bheidh an spriocdháta istigh, roghnófar an t-ocht dán nuachumtha is fearr i gcibé teanga (Gaeilge nó Gàidhlig) agus gheobhaidh na húdair deis a ndán a léamh ag oíche mhór an Chomórtais ag Cois Teallaigh, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar an 23 Aibreán 2010.
Beidh duais airgid de €500 don bhuaiteoir arís i mbliana agus foilseofar é san iris Comhar agus sa nuachtlitir Eolas
Glacfar le hiarratais trí ríomhphost amháin, roimh 08 Aibreán 2010 ach teagmháil a dhéanamh le Síle Ní Chatháin ag sile@comhdháil.ie ar dtús.
Eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge An Chuairt le cúnamh airgid ó Fhoras na Gaeilge.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcomórtas seo, nó faoi imeachtaí An Chuairt, is féidir dul i dteagmháil le Síle Ní Chatháin ag 01 679 4780 nó sile@comhdhail.ie,

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.