8.3.10

Scéim na nOidí Foras na Gaeilge

Is í aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (oidí). Reáchtálfar scéim printíseachta idir oide agus scríbhneoir, fearacht printíseacht cheirde, ar mhaithe le struchtúr foirmeálta tacaíochta a bhunú do scríbhneoir i dtús a ré scríbhneoireachta le go bhfaighidh sé/sí treoir maidir le saothar cruthaitheach atá idir lámha. Iarrfar ar an oide comhairle a chur ar an scríbhneoir ar bhonn rialta agus struchtúrtha féachaint le heispéireas liteartha an scríbhneora a fhorbairt.
Spriocdháta d’iarratais: 17:00, Dé Luain, 19 Aibreán 2010
Tuilleadh eolais:
www.leabhar.ie

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.